Program och hålltider för Vänerns Dag den 7 juni 2014, med reservation för ändringar.

Scenen  I  Aktiviteter i vattnet  I  Aktiviteter på land  I  Aktiviteter som pågår löpande  I  Föreläsningar

Skiss över området som visar plats för scen, föreläsningar, utställare, parkering med mera (PDF)

Scenen

10:00 Portarna för Vänerns dag öppnar

10:30 Musik från Kils Brass

11:00 Vänerns dag invigs av landshövding Kenneth Johansson

11:30  Jenny Sander projektledare för Life Vänern berättar om projektet

12:00 Trollkarlen och magikern Hampus Hedström håller show

12:40 Björn Risinger, generaldirektör Havs- och vattenmyndigheten håller tal

13:50 Gruppen Turbotits, 80-tals musikshow

16:30  Prisutdelning, tävlingen Din bild av Vänern, tipspromenad.

17:00 Portarna stängs för Vänerns dag

Aktiviteter i vattnet

12:00 Möjlighet till 1 timmas båttur med ångbåten Polstjärnan

13:00 Kappsegeltävling Karlstads Kanotförening

14:30 Sjöräddningen har uppvisning

15:00 Möjlighet till 1 timmas båttur med ångbåten Polstjärnan

15:10 Fortum, utplantering av Gullspångsöring (smolt)

Aktiviteter på land

13:00 Möjlighet till 45 min översvämningsguidning med båt med Jan-Olov Moberg

15:00 Möjlighet till 45 min översvämningsguidning med båt med Jan-Olov Moberg

Aktiviteter som pågår löpande under dagen

Lacus: Skotersafari

Projektabåtarna: Båttur

Vänerkajak: Prova på paddling

Karlstads paddlarklubb: Prova på paddling kajak

Sportfiskarna: Mete för barn

Mat i skolskogen med Jens Meyer: Här kan barn i lämplig ålder steka sin egen KOLBULLE och lära sig lite grundknopar som man använder på sjön och på land!

Livräddningssällskapet: Kasta livboj

Karlstads dykarklubb: Fiskdamm

Laxfond Vänern: Fiskdamm

Föreläsningar

Under dagen pågår det  parallellt med aktiviteterna föreläsningar, i Hamnkaptensbostaden respektive Life Vänerns utställningstält.

Hamnkaptensbostaden

> Detaljerad information om respektive föreläsning.

10:30: Mötet med Vänern. Jan Olov Moberg.

11:00: Får man fiska Vänern? Robert Skogh.

11:30: Båtsommar på Vänern. Vatten, öar och guldkorn. Helena och Janne Håkansson.

12:00: Möt Sportfiskarna. Peter Belin.

12:30: Värmlands museum. Arkeolog Björn Wallbom

13:00: Du behöver inte bottenmåla. Odd Klofsten

13:30: Män flyter dåligt. Anders Wernesten, Svenska Livräddningssällskapet.

14:00: Fiskevårdsplan Vänern. Fredrik Nilsson, Länsstyrelsen Västra Götaland.

14:30: Leader Närheten. Håkan Svennerling.

15:00: Karlstads universitet informerar om sitt projektarbete.
Destinationsutveckling Vänern – Studenter vid Turismprogrammet

Life Vänerns utställningstält

> Detaljerad information om respektive föreläsning.

10:30: Vänerns Vattenreglering. Grete Algesten, Länsstyrelsen Värmland.

11:00: Skärgårdskultur vid Vänern – ett bortglömt kulturarv. Martin Sandmark.

11:30: Vad vill vi med Vänern? Bengt Brunsell, Naturskyddsföreningen.

12:00: Vänerns Vattennivåer förr, nu och i framtiden. Anna Eklund, SMHI.

12:30: Vänerns vattenvårdsförbund. Sara Peilot.

13.00-15.00: Startseminarium för projektet LIFE+ Vänern. Jenny Sander.